Zen 2600 Malver Zetasizer nano Z műszer

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Zen 2600 Malver Zetasizer nano Z műszer
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A készülék nanorészesckék elektroforetikus mobilitásának mérését teszi lehetővé nagy elektromos vezetéssel rendelkező vizes közeg esetén is. Az elektroforetikus mobilitás az egységnyi elektromos térerősségre (E) vonatkoztatott sebességet jelenti. A méréshez két koherens lézer sugárnyalábra van szükség. A referencia fénynyaláb és a cellában lévő mozgó részecskékről szórt fény között időben változó fáziskülönbség detektálható. Ebből határozható meg a részecskék átlagos sebessége. A nanorészecskék töltését jellemző elektrokinetikai potenciál az elektroforetikus mobilitás értékekből számolható.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
1.4 Gyógyszerészeti tudományok
4.2.12.4 Polimerkémia
4.2.13 Fizikai kémia
4.2.6 Heterogén katalízis
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Különböző polimer, szervetlen, vagy szerves nanorészecskék töltésének jellemzése a kísérleti paraméterek függvényében. Kolloid diszperziók kinetikai állandóságának becslésének és tervezéséhez is alkalmas.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
2
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
3
Személyes eszközök