WISC-IV Gyermek-intelligenciateszt_4

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
WISC-IV Gyermek-intelligenciateszt_4
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A hazánkban MAWGYI és HAWIK néven közismert mérőeszköz jelentősen átdolgozott és modernizált változata, melyet 2003-ban fejlesztettek ki. A magyarországi adaptációs munkálatokat egy neves hazai kutatókból álló csapat 2005 végén kezdte meg, 1.000 fős reprezentatív gyermekminta bevonásával. A WISC-IV az elmúlt évtizedek kutatási tapasztalatait felhasználva 4 indexet különböztet meg, amelyek az intelligencia eltérő aspektusait tárják fel: Verbális megértés, Perceptuális következtetés, Munkamemória, Feldolgozási sebesség. Az indexekből felállított profil segítségével hasznos támpontot nyerhetünk a 6-17 éves fiatalok kognitív képességeiről: tanulási zavarok, végrehajtó funkciók, agysérülés, figyelmi zavarok, mentális retardáció, speciális adottságok, valamint orvosi figyelmet igénylő, illetve neurológiai problémák.

A WISC-IV 10 szubtesztből és 5 kiegészítő szubtesztből áll. A Verbális megértés szubtesztjei: Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés, Általános ismeretek, Szótalálás. A Perceptuális következtetés szubtesztjei: Mozaik-próba, Képi fogalomalkotás, Mátrix következtetés, Képkiegészítés. A Munkamemória szubtesztjei: Számterjedelem, Betű-szám szekvencia,Számolás. A Feldolgozási sebesség szubtesztjei: Kódolás, Szimbólumkeresés, Törlés.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
5.12 Pszichológiai tudományok
5.12.4.1 Alkalmazott pszichológia
5.12.4.2 Klinikai pszichológia
5.12.4.4 Fejlődéspszichológia
5.7.4.2.1 Gyógypedagógia
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8542 Felsőfokú oktatás
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Az indexekből felállított profil segítségével hasznos támpontot nyerhetünk a 6-17 éves fiatalok kognitív képességeiről: tanulási zavarok (elsősorban a specifikus olvasási zavar), végrehajtó funkciók, agysérülés, figyelmi zavarok (ADHD), mentális retardáció, speciális adottságok, valamint orvosi figyelmet igénylő, illetve neurológiai problémák esetében.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
1
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
2
Személyes eszközök