ESA 32 típusú ultraibolya fotoelektron-spektrométer

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
ESA 32 típusú ultraibolya fotoelektron-spektrométer
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A berendezésben izolált (gázfázisú) atomok, molekulák és átmeneti termékek vizsgálhatók. Ennek során a vegyérték-elektronok ionizációs energiájának nagypontosságú meghatározására nyílik lehetőség. A berendezés szobahőmérsékleten szilárd, cseppfolyós és gáznemű minták vizsgálatára alkalmas. A fotonforrás kisnyomású He(I) és He(II) kisülési lámpa. Az kinetikusenergia-analizátor hemiszférikus típusú, jellemző energia-felbontása 20-30 meV. A rendszerhez külső és belső pirolizátor, valamint szuperszonikus fúvóka csatlakoztatható.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.2 Kémia
4.6.14.5 Spektroszkópia
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A berendezéssel UV fotoelektron-spektrumok vehetők fel, amelyből elsődlegesen a vizsgált rendszerek vegyértékelektron-héjának szerkezetére lehet következtetni. Ebből - bizonyos esetekben - további információk adódnak a kémiai kötés, az energetika, a fizikai szerves kémia, a molekulák térszerkezete, a kémiai analízis és a szerkezet-reaktivitás összefüggések területén.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
5
Személyes eszközök