Tesztkészlet Snijders-Oomen

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Tesztkészlet Snijders-Oomen
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
Nem verbális intelligencia teszt, amely elsősorban beszédfogyatékos, hallássérült, kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek vizsgálatára alkalmas 4 éves kortól 15 éves korig. Továbbá négy éves kornál fiatalabb gyerekeknél a szubteszt korokból lehet következtetni a 2,5-4 éves kor közötti mentális szintre függetlenül az IQ megállapításától. Nyolc profilba alkalmas a nem verbális kognitív képességek, az általános intellektuális fejlettség megítélésre. A magyarországi gyakorlatban a 70-es évek végétől vált egyre inkábbb ismertté. A SON teszttel kapcsolatban hazai tudományos vizsgálatok is készültek, amelyek azt igazolták, hogy a teszt jól becsüli az intellektuális képességeket és a különböző részpróbákban nyújtott teljesítmények pedig a kognitív képességek (észlelés, emlékezet, gondolkodási funkciók) egyes területein jelentkező alulteljesítést.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
5.7.4.2.1 Gyógypedagógia
5.7.1.1 Felnőttoktatás
5.12.4.5 Differenciál-pszichológia
5.12.4.4 Fejlődéspszichológia
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85 Oktatás
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Globális intelligencia mutató (IQ), intelligencia-profil, intellektuális teljesítmények koregyenértékei megállapíthatók a teszt segítségével. Kutatásban alkalmas a normál populáció intellektuális teljesítmény eloszlásának megítélésére, valamint fogyatékos gyermekcsoportok speciális intelligencia mutatóinak értelmezésére és csoportok közötti összehasonlításra.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
3
Személyes eszközök