JASCO 810 spektropolarimeter (J-810-150-S-1)

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
JASCO 810 spektropolarimeter (J-810-150-S-1)
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
alapkészülék kiegészítve: PFD-425S típusú Peltier-termosztátos szabályozható hőmérsékletű küvetta-tartó, átfolyó-küvetta HPLC-CD online detektáláshoz, NIR-detektor (400-1100nm), fluoreszcencia mérésre alkalmas monokromátor

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.2 Kémia
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A műszer optikailag aktív molekulák szerkezetvizsgálatára alkalmas 180-1100nm hullámhossztartományban. Így:

- Királis molekulák térszerkezetének (abszolút konfigurációjának vagy abszolút konformációjának) meghatározása kiroptikai tulajdonságaik alapján - Biomolekulák (kismolekulák és biopolimerek) térszerkezetének jellemezése, szerkezet-hatás összefüggésének vizsgálata, hőmérsékletfüggés - Szupramolekuláris komplexek térszerkezetének jellemzése, fémion kötő tulajdonságainak vizsgálata kiroptikai spektroszkópiával - Átmeneti fémek (pl. Rh, Ru, Cu,) kismolekulákkal, illetve biomolekulákkal alkotott komplexeinek jellemzése - ECD-HPLC „on line” rendszerrel racemátok analitikai és szemipreparativ elválasztása és az enantiomerek kiroptikai tulajdonságainak jellemzéseMűködés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
5
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
4
Személyes eszközök