Varian Carry Eclipse spektrofluoriméter

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Varian Carry Eclipse spektrofluoriméter
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A készülék részei és tartozékai: Varian Cary Eclipse Fluoreszcens spektrofotométer + + Cary Eclipse Analysis (FLUOR) szoftvercsomag + PC+ nyomtató + fluoreszcenciás küvetták.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.2 Kémia
4.2.1 Analitikai kémia
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A fluoreszcenciás analízis bár érzékenyebb az abszorpción alapuló módszereknél felhasználási területe mégis korlátozottabb UV-Vis spektrofotométernél. Elsősorban biológiai, biokémiai, környezeti minták kvalitatív és kvantitatív analízisére, valamint fémnyomanalízisre használható, de szerepet kap fluorofén anyagokkal kapcsolatos kutatásokban is. A készülék rutin és oktatási mérési célokra kiválóan alkalmas.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
4
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
4
Személyes eszközök