Wiki tallózása

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből

Jasco kromatográfiás rendszer-1
P100 Kutatási együttműködések keretében: - Mag Kutatási együttműködések keretében: - Magyar-Horvát TéT program (Ruder Boskovic Intézet,Zágráb,Horvátország) - Magyar-Flamand TéT program (KULAK, Kotrijk, Belgium) - DAAD-MÖB kutatócsere program (Bielefeldi Egyetem, Németország) - MTA Peptidkémiai Kutatócsoport (ELTE) - MTA Peptidkémiai Kutatócsoport (ELTE)
P101 - Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémiai Tanszék
P102 7,281,979  +
P103 0  +
P11 Jasco J-810 spektropolarimeter (ECD)
P12 A cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkóp A cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópia optikailag aktív molekulák szerkezetvizsgálatára alkalmas. E mérési technikavál biopolimerek (peptidek, fehérjék, nukleinsavak), koronaéterek, természetes szénvegyületek, stb. oldatban kialakuló konformációjának jellemzése, illetve kation-komplexeinek vizsgálata végezhető el. Alapkészülék mérési tartománya: 180-800nm Kiegészítő: PFD-425S típusú Peltier-termosztátos szabályozható hőmérsékletű küvetta-tartó, átfolyó-küvetta HPLC-CD online detektáláshoz, NIR-detektor (400-1100nm) e detektáláshoz, NIR-detektor (400-1100nm)
P13 hamis  +
P15 hamis  +
P18 http://www.chem.elte.hu/departments/kiro  +
P19 TTK Kémiai Intézet +
P23 4.2.1.2 Spektrokémia
P24 4.2.12.1 Szénkémia
P25 4.2.12.7 Gyógyszerkémia
P26 4.6.3 Biofizika
P27 3.2.3.18 Molekuláris biológia
P33 Az ECD más spektroszkópiai módszerekkel (F Az ECD más spektroszkópiai módszerekkel (FTIR, NMR) kiegészítve a térszerkezet teljes analízisére alkalmas. •Királis molekulák térszerkezetének (abszolút konfigurációjának vagy abszolút konformációjának) meghatározása kiroptikai tulajdonságaik alapján •Biomolekulák (kismolekulák és biopolimerek) térszerkezetének jellemezése, szerkezet-hatás összefüggésének vizsgálata; hőmérsék-, oldószer-, pH-függés. •Szupramolekuláris komplexek térszerkezetének jellemzése, fémion kötő tulajdonságainak vizsgálata kiroptikai spektroszkópiával. •Biomolekulák térszerkezet-változással összefüggő komplexképző tulajdonságainak jellemzése •Átmeneti fémek (pl. Rh, Ru, Cu,) kismolekulákkal, illetve biomolekulákkal alkotott komplexeinek jellemzése. kulákkal alkotott komplexeinek jellemzése.
P34 igaz  +
P35 hamis  +
P36 hamis  +
P37 100  +
P45 2,000  +
P46 23,000,000  +
P48 hamis  +
P49 2,010  +
P50 Optikai tükrök egy részének cseréje: kb 800eFt
P51 4  +
P52 3  +
P53 3  +
P54 3  +
P55 A műszer vezérlését és a spektrumok feldolgozását a Spectra Manager szoftver biztosítja.
P56 8  +
P57 5  +
P58 igaz  +
P59 Spektroszkópiai laboratóriumi gyakorlat elvégzése, illetve a felhasználó betanítása a műszer használatára, mely feladatokat a műszerfelelős végzi.
P60 30  +
P61 55  +
P62 15  +
P63 30  +
P64 70  +
P65 0  +
P66 10  +
P67 20  +
P68 0  +
P69 0  +
P70 10  +
P72 2  +
P73 5  +
P74 1  +
P75 20  +
P76 6  +
P77 0  +
P78 1  +
P79 1  +
P80 0  +
P81 0  +
P82a igaz  +
P83 hamis  +
P84 Gyógyszergyárak (Sanofi Aventis Zrt., Richter Gedeon Zrt., EGIS Zrt.), gyógyszerfejlesztő cégek, szintetikus kutatólaborok, szerkezeti biokémiával foglalkozó kutató csoportok
P85 85  +
P86 Egy mintáról egy spektrum felvétele kb. egy óra. A minta oldószerfüggésének vizsgálata kb. 4-5 óra.A minta hőmérsékletfüggésének vizsgálata 6-10 óra.A készülék napi maximális működtetése kb. 10 óra
P89 15  +
P90 4 alkalom  +
P91 20 eHUF/óra,kutatásitéma5eHUF/óra.Komplettvizsgálatkiértéke  +
P92 Belső felhasználók esetén előzetes időpont Belső felhasználók esetén előzetes időpont egyeztetés, források és a vizsgálat témájának (oktatás, kutatás, szolgáltatás) tisztázásával. Külső felhasználók csak kutatási célra használhatják a műszert felügyelet mellett és betanítást követően . Szolgáltatás esetén (üzleti céllal) a méréseket belső személyzet végzi, előzetes időpont egyeztetés és költségbecslést követően. t egyeztetés és költségbecslést követően.
P93 igaz  +
P94 igaz  +
P95 A külső felhasználás (kutatási vagy szolgáltatási) együttműködéshez kötött, a részletes szabályozást a szerződésben foglalt megállapodás tartalmazza
P96 A műszerrel végzett mérések nem kapcsolódnak alkalmazott műszaki-technológiai eredményekhez. A készüléken végzett mérésekhez kapcsolódóan 22 tudományos közlemény jelent meg és évenként 5-8 konferencián kerültek bemutatásra az elért eredmények.
P97 1 .FarkasV.,TóthT.,OroszGy.,HuszthyP.,HollósiM."Enantioseparati  +
P98 22  +
P99 TEVA (Izrael) szolgáltatás Richter Gedeon Zrt. szolgáltatás
Kategóriák Kutatási-eszközök, TTK Kémiai Intézet
ide hivatkozó tulajdonságok elrejtése 
  Egy tulajdonság sem hivatkozik erre a lapra.
 

 

Add meg a lap nevét, ahonnan el szeretnéd kezdeni a böngészést.
Személyes eszközök
Eszközök