Property:P12

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből

Sorszám: 12.

Megnevezés: Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői

Advanced: hamis

Publikus: igaz

Típus: Text


(előző 25) (következő 25)

A(z) „P12” tulajdonságot használó lapok

25 lap megjelenítése ezen tulajdonság használatával.

2

250MHz NMR Spektométer l-1 +FT-NMR 1H rezonanciafrekvencia: 250 MHz, kettő + 1 csatorna, 1 db 5 mm triple inverz z-grad fej (TXI), 1 db 10 mm direct detektálású dual X/H fej, 1 db 5 mm 1H/31P/29F/13C QUAD fej. z-grad egység, hűtési, fűtési lehetőség.
2D HPLC Beckman Coulter +Izoelektromos fókuszálás után reverz fázisú, nagynyomású folyadékkromatográfia.

5

500 MHz NMR spektrométer -1 +FT-NMR 1H rezonanciafrekvencia: 500 MHz, h FT-NMR 1H rezonanciafrekvencia: 500 MHz, három + 1 csatorna, 2 db 5 mm triple inverz z-grad fej (TXI és TCI), 1 db 10 mm direct detektálású dual X/H fej, 1 db 7 mm-es szilárd MAS, 1H/X duál fej. 1 db 4 mm-es szilárd MAS, 1H/X duál fej. MAS egység, z-grad egység, hűtési, fűtési lehetőség g, z-grad egység, hűtési, fűtési lehetőség
500/4500 RC teleszkóp + eShel echelle spektrográf-1 +Az 50 cm átmérőjű, f/9 fényerejű Ritchey-C Az 50 cm átmérőjű, f/9 fényerejű Ritchey-Chrétien teleszkóp az ELTE GAO MKK csillagászati spektroszkópiai célokat szolgáló főműszere, melyen egy R=11000-es közepes felbontású, a Shelyak Instruments cég által gyártott eShel típusú echelle spektrográf üzemel. A te­lesz­kóp me­cha­ni­ká­ja vil­lás Mo­FoD MkII, Pul­sar2 ve­zér­lés­sel és Fo­cusR fó­kusz­ve­zér­lő­vel. Mind­két ten­gely dörzs­haj­tá­sos, en­kód­eres vissza­csa­to­lás­sal, ami igen pon­tos po­zi­ci­o­ná­lást és ve­ze­tést tesz le­he­tő­vé. A ve­ze­tő­táv­cső­ egy Sky-Wat­cher 80/600 ED-t Atik 314L+ ka­me­rá­val, a csil­lag po­zí­ci­ó­ja pe­dig egy Wa­tec 120N+ nagy­ér­zé­keny­sé­gű vi­de­ó­ka­me­ra se­gít­sé­gé­vel el­len­őriz­hető a mé­rés so­rán. A vizsgált csillag fényét optikai szál vezeti a távcső primer fókuszában installált fejegységtől a teleszkóp alatti, stabil hőmérsékletű helyiségben elhelyezett spektrográfhoz, amelyben egy magas elhajlási rendekben használt reflexiós lépcsős rács végzi el a fény bontását. A kétdimenziós echelle spektrumot egy 3,2 megapixeles, nagy érzékenységű CCD kamera rögzíti. A rendszert irányító számítógépek optikai kábelen kapcsolódnak az Obszervatórium hálózatába, a mérés így nem csak a csillagvizsgálóból, de az interneten keresztül, természetesen megfelelő jogosultság és helyi felügyelet mellett, a világ bármely pontjáról is vezérelhető. a világ bármely pontjáról is vezérelhető.

7

700 MHz NMR-1 +BRUKER Avance III - 700 MHz NMR spektromét BRUKER Avance III - 700 MHz NMR spektrométer Mérőfej: 5 mm, z-gradiens, 1H/13C/15N/2D csatornák Felhasználási területek: fehérjemolekulák térszerkezetének, dinamikájának feltérképezése; gyógyszerhatóanyagok és más szerves molekulák jellemzése; reakciómechanizmus feltérképezése, intermedierek detektálása. feltérképezése, intermedierek detektálása.

A

A Matematikai Intézet központi számítógépes hálózata +A Matematikai Intézet központi szervergépei és számítógépes laborok (3-107, 3-111, 3-114), és egyes munkaállomások.
A.M.P.I. Master 8 +8 csatornás programozható elektromos stimulátor.
A0 Dobszkenner +A0 méretû, színes, 600 dpi
ABI 431A +Szilárd fázisú peptidszintetizátor, teljesen automatizált. Mind az Fmoc mind a tBoc kémia alapján alkalmas peptidek szintetizálására. Akár 100 tagú peptidek szintézisére is alkalmas. 0,02-0,25 mmol mennyiségben.
ABI 494 +Edman lebontáson alapuló N-terminális felõ Edman lebontáson alapuló N-terminális felõli szekvenciameghatározó rendszer. Gase-phase és purseliqued-phase szekvenálást tesz lehetõvé. Teljesen automatizált. Fordított fázisú HPLC-vel azonosítja a PTH aminosavakat. A detektálás és adatfeldolgozás is teljesen automatikus, számítógépvezérelt (Mac). sen automatikus, számítógépvezérelt (Mac).
ABI 5.431 +"Hamilton Microlab Starlet 4 csatornás robotizált pipetta (0,5-1000 ul pipettázási tartomány, fix és eldobható hegyekkel)
ABI PRISM 310 +Kapillárisban történik a poliakrilamid gélelektroforézis. A jelölt DNS szakaszokat lézerfény segítségével detektálja.
ADC 225 MK3 +analóg, ~500×270×350 mm + kiegészítõk., nem hordozható labormûszer
ADOS - Autizmus Diagnosztikus Obszervációs Séma-1 +Standardizált diagnosztikus eszköz az auti Standardizált diagnosztikus eszköz az autizmusban tapasztalható keresztmetszeti tüneti kép feltérképezésére; a szocio-kommunikatív viselkedések, a játék, valamint a sztereotip, repetitív viselkedések megfigyelésére, kódolására, a kisgyermekkortól a felnőttkorig. lására, a kisgyermekkortól a felnőttkorig.
AKTA Explorer 10 FPLC +Alkalmas fehérjeelválasztásra. Egyszerre h Alkalmas fehérjeelválasztásra. Egyszerre három hullámhosszon képes detektálni (monokromátoros, bármilyen hullámhossz beállítható UV-VIS tartományban). 10 ml/perc, 10 MPa (100 bar) nyomásig - akár HPLC működésre is képes. Önálló szoftverből vezérelhető mintafelvivő pumpa van hozzá (nagy térfogatok felviteléhez). Frakciókollektor tartozik a berendezéshez. Frakciókollektor tartozik a berendezéshez.
AP4 Porometer Delta T Devices Cambridge, UK +300×220×140 mm hordozható, terep/labor mérésre, adapterrel számítógépre csatlakoztatható
ASF krioszubsztitúciós készülék +A kriofixált anyag ozmifikálása és a minták további kezelése ebben a berendezésben történik, kontrollált hõmérsékleti körülmények között.
ActiveWatch Plus aktométer +Elsősorban az alvásdiagnosztikában alkalmazott egy kis karóraszerű műszer, amelyhez tartozik egy számítógépes szoftver. A mozgások amplitúdóját és gyakoriságát regisztrálja, rögzíti.
Adatbázis labor (00-807) +60 db számítógép (Intel i5-2100 3.1 Ghz, 4GB RAM, 465 GB HDD, DVD-ROM, 64 bites alaplap)
Agilent HPLC 1100 series (fluoreszcens detektor) +Analitikai HPLC, fluoreszcens detektorral. Nagy érzékenységű, alkalmas aminosav kis koncentrációjú vizsgálatához (neurotranszmitterek) is.
Alfa-spetrométer +félvezetõ detektoros alfa-spektrométer
Alfa-spetrométer-2 +félvezetõ detektoros alfa-spektrométer
AlphaGuard +Terepi radondetektor, speciálisan nyomásmé Terepi radondetektor, speciálisan nyomásmérővel, relativ páratartalom meghatározó egységgel és hőmérővel felszerelt egység, barlangok légáramlásainak felkutatásában használjuk, valamint lakóterek radontartalmának meghatározására és építőanyagok radonterhelésének megbecslésére alkalmazzuk adonterhelésének megbecslésére alkalmazzuk
Amray 1830 pásztázó elektronmikroszkóp +Pásztózó elektronmikroszkóp,fel van szerelve elemanalízishez szükséges feltéttel. Szekunder és visszaszor elekron detektor, EDAX PV9800 típusú energia diszperzív spektrométer
Analitikai ultracentrifuga-1 +léghűtés, Rotorok (fix szögű): TLA_100.3: r(av)=37.9mm, max sebesség: 100000 rpm,csőtérfogat: 1.5 mL (adaptorral használható) TLA_100.1: r(av)=31.8mm, max sebesség: 100000 rpm, csőtérfogat: max 0.5 mL
(előző 25) (következő 25)
Személyes eszközök