Perkin‒Elmer DSC-2 kaloriméter

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Perkin‒Elmer DSC-2 kaloriméter
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A dinamikus kaloriméterek (DSC) ideális eszközök különböző anyagokban lejátszódó hőeffektussal járó folyamatok gyors vizsgálatára. Ha a mérés során a mérendő mintában hőelnyeléssel vagy hőleadással járó folyamat játszódik le, a kimenőjelen egy pozitív vagy negatív csúcsot kapunk. A csúcsok helyzetéből és alakjából következtetni lehet a lezajlott átalakulások jellegére és egy sor, az átalakulásra jellemző paraméter meghatározható. Ilyenek például az átalakulási hőmérsékletek, az átalakuláshoz szükséges hő, az átalakulás aktiválási energiája, stb.

Ezt a fajta berendezést igen elterjedten használják folyadékokban és szilárd anyagokban lejátszódó kémiai reakciók, valamint fázisátalakulások vizsgálatára. A hagyományos kaloriméterekhez képest nagy előnye, hogy sokkal kisebb anyagmennyiséget (10-100 mg) igényel, továbbá, hogy gyorsan, széles hőmérséklet tartományban ad információt a lejátszódó folyamatokról.

Fontos megemlíteni, hogy a szabályozás módjától függően többféle DSC ismert. A PERKIN-ELMER az ún. teljesítmény kompenzált kaloriméterek közé tartozik, ahol a két minta közötti hőmérséklet különbséget úgy szabályozzák, hogy a két mintát különböző elektromos teljesítménnyel fűtik. Ennek következtében a teljesítmény kalibráció igen nagy pontossággal elvégezhető.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.6.16 Szilárdtestfizika
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A Perkin-Elmer típusú DSC az egyik legelterjedtebb kaloriméter a világon. Minden különösebb kiegészítő berendezés használata nélkül alaphelyzetben az ilyen típusú DSC 350 - 1000 K-ig terjedő hőmérséklet tartományban használható. Megfelelő hűtőfeltét használatával körülbelül 200 K-ig lehet lemenni. Egészen alacsony hőmérsékleteket igénylő méréseknél folyékony nitrogénnel való hűtéssel kb. 100 K-es kezdőhőmérséklet is elérhető, de ekkor a mérés kivitelezése már igen bonyolult és hosszadalmas. Az alkalmazható fűtési sebesség 0.31 - 320 K/min intervallumban változtatható.

A kaloriméter érzékenysége mW nagyságrendű, ami az alkalmazható 10 - 100 mg nagyságú mintatömegnek megfelelően azt jelenti, hogy 0.1 W/g nagyságrendű entalpiaváltozási sebesség még mérhető.

Saját fejlesztésben megvalósított átalakítás lehetővé teszi az ún. modulált mérés elvégzését is (a lineárisan növekvő programhőmérséklethez egy szinuszos modulációt is hozzáadunk). Ez az utóbbi években kifejlesztett módszer lehetővé teszi, hogy egyetlen mérés során szétválasszuk a reverzibilis és irreverzibilis folyamatokat.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
1
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
5
Személyes eszközök