Laue diffraktométer

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Laue diffraktométer
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A Laue diffraktométer egykristályok orientáció meghatározását szolgálja folytonos spektrumú röntgensugárzás diffrakciós képének felvétele alapján. A folytonos röntgensugárzást a berendezésben egy Mo anódos röntgencső és az azt kiszolgáló nagyfeszültségű tápegység állítja elő. A röntgensugárzás egy tizedmiliméteres méretű kör alakú kollimátoron keresztül éri el a mintát. A minta rögzítésére különböző goniométerek szolgálnak. A röntgendiffrakciós kép rögzítése ún. Image Plate-en történik, aminek következtében a mérést követően közvetlenül digitális formában van mód az adatok kiolvasására.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.6.16 Szilárdtestfizika
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Ezen Laue diffraktométerrel lehetőség van kb. 1 mm - 100 mm mérettartományba eső egykristályok orientációjának meghatározására, valamint a laboratóriumban felvett tetszőleges koordináta rendszerben az orientáció beállítására több egymást követő felvétel alapján. A rutinszerűen vizsgált egykristályok általában egyszerű szerkezetek néhány, vagy néhány tíz atomot tartalmazó elemi cellával, maximálisan kb. 1 nm-es elemi cella mérettel.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
1
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
5
Személyes eszközök