Kármán Környezeti Áramlások Laboratórium

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Kármán Környezeti Áramlások Laboratórium
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A Laboratórium célja, hogy viszonylag olcsó, egyszerû, de ugyanakkor látványos, bevilágító erejû kísérletekkel segítsen közvetlenül képet alkotni a környezetünkben lezajló hidrodinamikai folyamatokról. A környezeti áramlások dinamikájában különleges hangsúlyt kap a közeg folyamatosan változó sûrûségébôl adódó rétegzettsége és a Föld forgása. Az áramlások hasonlósági törvényén alapuló részletes elemzés azt mutatja, hogy a természetben lezajló folyamatok forgókádak és függôleges sûrûség-gradiensû sós víz segítségével laboratóriumban is hûen modellezhetôk. Az ilyen jelenségek tanulmányozásához a laborban - többek között - hullámkádak és forgókádak állnak rendelkezésre.
*Gép/műszer/helyiséghez tartozó honlapcím (ha van)
www.karman.elte.hu

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.6.5.1.3 Hidrodinamika
3.3.1.3.4.4 Fizikai oceanográfia
3.3.3.2.6 Légkörfizika (Klímaváltozás)
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
8542 Felsőfokú oktatás
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A legnagyobb skálájú környezeti áramlások laboratóriumi demonstrációja és szimulációja különös tekintettel a Föld forgásának és a közegek sűrűségrétegzettségének figyelembe vételével.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
2
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
2
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
5
Személyes eszközök