Dedikált számítógépes klaszter

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Dedikált számítógépes klaszter
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A "dedikált számítógépes klaszter" PC nódusokból álló, kizárólag számításokra használt klaszter. Összetétele változó, jelenleg áll egy firewall PC-ből, három Pentium Quad és két AMD64 nódusból. A nódusok nem rendelkeznek saját monitorral, kizárólag a firewall-on keresztül érhetők el. A firewall PC egyben egy monitorral és billentyűzettel rendelkező adminisztrációs terminál. A gépek SUSE Linux operációs rendszert futtatnak, NIS és AUTOFS által biztosíott a felhasználó adatok és home könyvtárak összehangolása a nódusok között. Jelenleg numerikus számítások elvégzésére használjuk. Ez teljes egészében a SUSE Linux disztribúcióhoz tartozó ingyenes szoftverekkel kivitelezhető. Ebben az évben tervezünk rajta egy nagyobb fejlesztést, ami a nódusok számának megkétszerezését (teljesítményben ez 3-4-szeres faktor) jelenti.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
4.6.10 Matematikai fizika
4.6.14.4 Kvantumelmélet
*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható? (TEÁOR besorolás; több is megadható)
8542 Felsőfokú oktatás
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
A nódusokon elsősorban numerikus számításokat futtatunk, nagyrészt C és Octave nyelven megírt programok segítségével. Leggyakoribb feladat a nagy (nem-ritka) mátrixok numerikus diagonalizálása (tipikus futtatás kb. 50-200 10000x10000-es hermitikus mátrix diagonalizálását igényli). Ezen számítások az ún. csonkolt konform állapottér módszer alkalmazásához szükségesek, aminek a segítségével kétdimenziós kvantumtérelméletek véges térfogatbeli spektrumát lehet nagy pontossággal meghatározni. Ennek jelentősége elméleti elgondolások és számítások ellenőrzésében, illetve kiegészítésében van. Más numerikus feladatok is nagy hatékonysággal elvégezhetők, a jelzett kutatáshoz szükséges még nemlineáris integrálegyenletek megoldása, illetve sokrészecske rendszerek kvantálási feltételeinek numerikus gyök keresése.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
4
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
1
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
2
Személyes eszközök