Chaixmeca törőasztal (crushing stage)

A ELTE Kutatási Infrastruktúra Adatbázis wikiből


TartalomjegyzékÁltalános leírás

*Gép/műszer/helyiség szakszerű, hivatalos megnevezése
Chaixmeca törőasztal (crushing stage)
*Az adott Gép/műszer/helyiség rövid leírása, legfőbb tudományos és/vagy műszaki jellemzői
A műszer fluidzárványokban, nyomás alatt levő gázok detektálására és jellemzésére használható. A 0,6-0,8 mm-es, megfelelő közegben (valamilyen folyadék) elhelyezett mintát két üveglap között töri össze, a jelenségeket (fluidzárvány gázbuborékjának méretváltozása, oldódási tulajdonságok) mikroszkóp segítségével lehet megfigyelni. Elsősorban széndioxid és metán kimutatására és nyomásviszonyainak jellemzésére használható.

Tudományterületek

*Az adott gép/műszer/helyiség mely tudományterületek kutatása során használható?
(K+F Tárgyszórendszer; thesaurus ortelius; több is megadható)
3.3.1 Földtudományok
3.3.1.2.2.7 Ásványtan
3.3.1.2.2.9 Kőolaj-földtan
3.3.1.2.2.1 Gazdasági geológia
*A berendezéssel elvégezhető mérések/kutatások
Az ásványokban található fluidzárványok gáztartalmának jellemzésére (összetétel, nyomásviszonyok) használható a műszer. Különböző földtani környezetekben elvégzett fluidzárvány mikrotermometriai mérések kiegészítő módszere, jól alkalmazható például diagenetikus környezetek vizsgálatakor . A módszert széles körben alkalmazzák/ták (elsősorban az 1980-1990-es években), szén-dioxid ás metán vizsgálatára kiválóan alkalmas, bár kutatások történtek egyéb összetevők jellemzésére is.Működés, működtetés

*A gép/műszer/berendezés színvonala világszínvonalhoz viszonyítva (1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
2
*A gép/műszer/berendezés színvonala magyarországi viszonylatban (0=felújítandó, nem használható 1 = elavult, de még használható; 3= közepes 5 = vezető)
3
*A gép/műszer/berendezés egyedisége világviszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= világviszonylatban ritkaság)
2
*A gép/műszer/berendezés egyedisége magyarországi viszonylatban (1= nagyon elterjedt, 5= magyarországi viszonylatban ritkaság))
5
Személyes eszközök